HISTORIE

V roce 1945 bylo v obci celkem 82 obydlených hospodářských usedlostí, domů a chalup, s 301 obyvateli / údaj ze seznamu p. J. Meiera čp. 85 /.

Na mapě z r. 1840 je možné vysledovat, že obec měla přes 100 očíslovaných stavebních parcel. V r. 1938 je uváděno celkem 97 obydlených budov s 317 obyvateli. V obci byla do roku 1945 jednotřídka obecní školy. V současné době je z původní budovy školy restaurace s ubytováním.

V 50 létech byla obec začleněna jako osada do obce Sedloňov a v 70 létech byla část Lužany a Vlčinec převedeny do obce Olešnice v Orl. horách.

V současné době je osada převážně rekreačního charakteru.


Údaje převzaty z publikace: Almanach domů, chalup a chat Sedloňov osada Polom. Autor: Duzbaba Luboš